Agnieszka Warzybok_BW.jpg

AgNIESZKA WARZYBOK

Independent Design Research Consultant | Decode


Badaczka społeczna i marketingowa. Baczna obserwatorka rzeczywistości i trendów konsumenckich. W branży badawczej od 2010 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu i realizacji projektów związanych z budowaniem relacji z klientami, wizerunkiem marek, komunikacji oraz badań na potrzeby B2B. W pracy ceni niestandardowe podejście, łącząc różne metody badawcze i podejścia metodologiczne. 

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, koordynatorka największego w Polsce projektu trendwatchingowego „Konsument 2018”.  Aktywna trenerka prowadząca warsztaty, szkolenia i wykłady dla klientów, środowisk akademickich (SGH, ALK) i badawczych (PTBRiO).