Case_Warszawa.jpeg
Miasto Stoleczne Warszawa.png
 

Wyzwanie

Zaprojektowanie publikacji, 
która zwiększy zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Warszawy w działania podejmowane w ich okolicy.

“Ścisła współpraca z Design Provision i możliwość aktywnego uczestniczenia we wszystkich etapach projektu była niezwykle cennym doświadczeniem. Miałem możliwość poznać podejście service design i design research oraz lepiej zrozumieć potrzeby różnorodnych odbiorców naszej publikacji.”

Michał Kuszewski
Manager Projektu, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. WarszawyPodejście

 

Kontekst

Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy ma na celu m. in. aktywizację mieszkańców oraz zwiększanie ich zaangażowania poprzez korzystanie z różnych inicjatyw miejskich. Dotychczasowym narzędziem, zbierającym wszystkie informacje dotyczące aktywizacji mieszkańców, było wydawnictwo „Niezbędnik Aktywnych Mieszkańców” - w skrócie „NAM”. Niestety aktywnych warszawiaków wciąż było niewielu. Dlatego tworząc nową wersję tego narzędzia - „NAM 2.0”, postanowiono skorzystać z metod Design Thinking oraz Service Design, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców.


Proces

Poznawanie potrzeb osób zaangażowanych w życie miasta (pracowników miejskich, pracowników organizacji pozarządowych, społeczników itp.) w kontekście ich aktywności w sprawach związanych z miastem, a także określenie barier jakie sprawiają, że inni mieszkańcy są mało aktywni, wymagało ścisłego współdziałania pracowników biura M.St. Warszawy i naszego zespołu. Wspólnie prowadziliśmy wywiady „w terenie” - w różnych dzielnicach, w urzędach, na ulicach, na miejskich piknikach, a także wywiady grupowe i warsztaty z mieszkańcami oraz mieszkankami Warszawy. W wyniku analizy pierwsze, luźne obserwacje zamieniliśmy w konkretne wnioski, zbudowaliśmy Persony i wytyczne, które wyznaczyły kierunek projektowania. Podczas warsztatów ko-kreacyjnych powstały koncepcje i prototypy nowej publikacji, które były następnie testowane z użytkownikami i poprawiane w procesie iteracyjnym.


Wynik

Ostatecznie powstała nowa wersja publikacji z nową strukturą treści, przetestowaną z mieszkańcami i mieszkankami. Szatę graficzną opracowała MariannaWybieralska. Tytuł „Warszawa po mojemu” został także wypracowany warsztatowo. Publikacja trafiła do wszystkich urzędów miasta. Jest także dostępna on-line w formacie PDF, a także w formie strony internetowej.

Rok: 2018