foto: Sylwia Tomanek

foto: Sylwia Tomanek

ing_socialimage.jpg
 

Wyzwanie

Współpraca z Centrum Innowacji ING Banku Śląskiego związana z wdrażaniem  w strukturach organizacji projektowania zorientowanego na potrzeby użytkowników.

“Ważnym elementem współpracy z Design Provision jest aspekt transferu wiedzy, dzięki któremu szkolimy nasz wewnętrzny zespół, zarówno w Centrum Innowacji, jak i innych strukturach organizacji wg modelu >>learning by doing<<.”

Małgorzata Jarczyk-Zuber
Chief Innovation Officer, ING Bank Śląski S.A.Podejście

 

Kontekst

ING Bank Śląski jest instytucją finansową, która rozwija silną kulturę innowacji w ramach globalnej marki ING. W celu tworzeniu nowych rozwiązań, jak również usprawniania funkcjonujących już procesów, Bank rozwinął w ostatnich latach autorską metodykę PACE, która bazuje na bezpośredniej pracy z użytkownikami. Pozwala to eliminować błędne założenia na każdym etapie prac - od wstępnej wizji aż po testy prototypów - i wprowadzać na rynek tylko przetestowane rozwiązania, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby.


Proces

Współpracujemy z Centrum Innowacji ING Banku Śląskiego od 2015 roku. Pierwszy okres współpracy obejmował szkolenia wdrażające w metodykę PACE, która łączy elementy Design Thinking, Service Design, Lean Startup i Agile. Następnie nasz zespół wspierał wiedzą i doświadczeniem z zakresu Service Design i Design Research zespoły realizujące projekty akceleracyjne. W projektach tych wykorzystywane były narzędzia właściwe dla procesu projektowania usług, z naciskiem na realizację badań z użytkownikami, analizę, budowanie Person, mapowanie Customer Journey Maps, ideację, realizację sesji kreatywnych, budowanie prototypów i prowadzenie testów z użytkownikami. Obecnie wspieramy wewnętrzny zespół Service Designerów Banku w formule mentoringu podczas realizacji konkretnych projektów.


Wynik

W ramach dotychczasowej współpracy zrealizowane zostały dziesiątki szkoleń dla kilkuset pracowników banku, a także kilkanaście projektów akceleracyjnych. Projekty dotyczyły zarówno klientów indywidualnych Banku, jak małych i średnich firm, klientów korporacyjnych oraz strategicznych. Centrum Innowacji, jak również w inne jednostki Banku, zostały wyposażone w kompetencje Service Design.

Rok: 2015-2019