fot.bartek Syta
nina2.png
 

Wyzwanie

Wypracowanie strategii komunikacji Narodowego Instytutu Audiowizualnego dla nowej siedziby instytucji i jej działań w sferze wirtualnej.

“Efektem projektu jest przede wszystkim lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników Instytutu.”

Monika Bończa-Tomaszewska
(Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego)Podejście

 

Kontekst

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA, obecnie FINA po połączeniu z Filmoteką Narodową) przygotowywał się do uruchomienia nowej siedziby przy ul.Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Po raz pierwszy Instytut miał wejść w regularne interakcje ze swoimi użytkownikami w realnej przestrzeni. Dotychczas głównym kanałem kontaktu były portale online prowadzone przez Instytut oraz okazjonalne wydarzenia i festiwale organizowane w różnych lokalizacjach. Punktem startowym dla projektu było wypracowanie strategii komunikacji instytucji w kontekście nowej, stałej siedziby oraz możliwości, które da ona w budowaniu relacji z odbiorcami. 


Proces

W pierwszej fazie procesu skupiliśmy się na jak najlepszym rozpoznaniu różnych grup odbiorców działań Instytutu. Przeprowadziliśmy serię wywiadów, korzystając z sieci kontaktów naszych oraz pracowników NInA. Na tej podstawie opracowaliśmy Persony oraz ich Customer Journey Maps. Niezwykle istotne było zaangażowanie zespołu po stronie organizacji. Wszystkie działania, w tym realizację wywiadów oraz ich późniejszą analizę, przeprowadziliśmy wspólnie. 

 Jedną z rekomendacji raportu, podsumowującego wypracowaną strategię, było przeprowadzenie audytu designu. Zaobserwowaliśmy, że przez lata działalności powstało wiele różnych interpretacji języka wizualnego poszczególnych programów, publikacji, wydarzeń Instytutu. Trzeba było to uporządkować i zaproponować spójny sposób prezentacji wszystkich działań NInA. Po przeanalizowaniu materiałów, opracowaliśmy brief projektowy i wsparliśmy organizację w wyłonieniu studia graficznego do przeprowadzenia prac. UVMW zaproponowało spójny system identyfikacji wizualnej, porządkującej dotychczasowe programy NInA. Zastosowano delikatny znacznik graficzny, ułatwiający odniesienie poszczególnych działań do samego Instytutu, wzmacniając w ten sposób rozpoznawalność marki. Powstał również projekt akcydensów i materiałów promocyjnych. Ta nowa identyfikacja stała się bazą do stworzenia nowej strony internetowej NInA.

Zobacz również: case study o rebrandingu NInA na stronie UVMW.

 Ostatni etap projektu dotyczył tzw. wayfindingu, czyli systemu informacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. UVMW opracowało system korespondujący z nową identyfikacją oraz uwzględniający rekomendacje wynikające ze strategii komunikacji. W tej fazie ważne były również testy z użytkownikami na bazie papierowych prototypów, dzięki czemu w szybki sposób byliśmy w stanie na bieżąco weryfikować rozkład informacji wewnątrz budynku Instytutu. 

 Zobacz również: case study o systemie informacji wizualnej dla NInA na stronie UVMW.


Wynik

W maju 2015 roku NInA otworzyła podwoje nowej siedziby dla odwiedzających. M.in. dzięki naszym wspólnym działaniom powstał uspójniony, a jednocześnie elastyczny system identyfikacji wizualnej, zaprojektowany przez UVMW, oraz przemyślany system nawigacji w przestrzeni nowego budynku. 1 czerwca 2017 roku, po połączeniu z Filmoteką Narodową, powstała Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), która kontynuuje działania wcześniej dwóch odrębnych instytucji. 

Rok: 2014-2015