znany-lekarz-case-study
docplanner.jpg
 

Wyzwanie

Poznanie rzeczywistych potrzeb użytkowników korzystających z serwisu ZnanyLekarz.pl.

“After the project our company is better equipped to create solutions that respond real patients’ needs.”

Eduard Llovet
Product Owner & Head of UX Doctoralia / Docplanner / ZnanyLekarzPodejście

 

Kontekst

Dynamicznie rozwijający się portal ZnanyLekarz.pl, stanowiący część międzynarodowej grupy Docplanner, to platforma ułatwiająca znalezienie lekarza i rezerwację u niego wizyty, jednocześnie oferująca różnego typu narzędzia do zarządzania relacji z pacjentami lekarzom. Zespół UX Docplannera pracujący w Warszawie i w Barcelonie chciał lepiej poznać swoich użytkowników, tzw. pacjentów, i dowiedzieć się kim faktycznie są osoby, które korzystają z serwisu oraz w jakich sytuacjach to robią.


Proces

Zaproponowany przez nas proces miał na celu zrozumienie szerszego kontekstu, w którym funkcjonują pacjenci, wychodząc poza samo użytkowanie portalu ZnanyLekarz.pl. W ramach bliskiej współpracy z zespołem Docplannera w Warszawie i Barcelonie, podczas kilku miesięcy prac przeprowadziliśmy serię badań jakościowych i ilościowych. W sumie zrealizowaliśmy blisko 30 pogłębionych wywiadów indywidualnych w trzech lokalizacjach w Polsce, kilkanaście wywiadów Friends & Family oraz badania ilościowe potwierdzające nasze hipotezy wynikające z badań jakościowych. 


Wynik

W rezultacie opracowaliśmy dziewięć Person reprezentujących pacjentów, ich cechy, potrzeby oraz motywacje. Zmapowaliśmy też przykładowe zachowania na portalu różnych Person w ramach tzw. use cases. Działania te miały na celu wypracowanie narzędzi dla zespołu UX, jak również dla całej organizacji, które umożliwiłyby lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów. Obecnie Persony używane są w Docplanerze do tworzenia rozwiązań, odpowiedniej rekrutacji respondentów do sesji testowych oraz optymalizacji doświadczeń użytkowników (UX) na portalu.

Rok: 2018