Design Strategy.

Pomagamy zrozumieć rolę dobrego projektowania w biznesie i budujemy strategie dla firm, które chcą zwiększyć swoją wartość poprzez design.

  • Realizujemy audyty designu: analizujemy w jakim stopniu firma wykorzystuje projektowanie w codziennej działalności, określamy plan wdrożenia strategii opartej o design uwzględniając kulturę organizacyjną i dynamikę rozwoju.

  • Wspieramy budowanie przewagi: pomagamy wdrażać spójne i dobrze zaprojektowane produkty, usługi i komunikację wizualną, zgodne z celami firmy.

  • Pomagamy zmieniać organizacje: wspieramy transformację procesów wewnętrznych i sposobów pracy, rozwijamy zdolności zespołów do ciągłego doskonalenia i wprowadzania innowacji na poziomie strategicznym.

Design Strategy może być także określany jako Design Management. Oba terminy dotyczą roli jaką design może odgrywać w biznesie, aby zwiększać wartość firmy.

 
design_strategy.jpg