organiSational DESIGN.

Przeprowadzamy zmiany organizacyjne poprzez projektowanie, testowanie i rozwijanie strategii i rozwiązań, które budują „design mindset” w zespołach.

  • Opracowujemy plany badawcze dążące do zrozumienia kultury wewnętrznej, dynamiki pracy organizacji; zbieramy inspiracje i definiujemy obszary z największym potencjałem do zmiany.

  • Współtworzymy nowe struktury wewnętrzne, sposoby komunikacji, zespoły i ich rytuały; tworzymy ścieżki rozwoju zawodowego dostosowane do szybkich zmian dla pracowników firm i instytucji działających w różnych branżach.

  • Projektujemy wewnętrzne narzędzia, programy i procesy, które wspierają nowe sposoby pracy oraz tworzenie silnej kultury organizacyjnej.

Organisational Design jest naturalną konsekwencją Design Strategy, dąży do wypracowania i wdrożenia zmian na poziomie struktury organizacji i sposobów jej działania, aby trwale wpłynąć na jej kulturę. 

„Design mindset” to postawa empatyczna, nastawiona na poznawanie perspektyw innych osób. Łączy się z tym niewyczerpująca się potrzeba uczenia się oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów i przełamywanie ograniczeń.

 
org design.png